Τόποι συλλογής καυσόξυλων

Η συλλογή των δέντρων από τους τόπους κοπής δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τις περισσότερες φορές οι τόποι αυτοί βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές στις οποίες δεν υπάρχει η δυνατότητα προσέγγισης οχημάτων για τη μεταφορά τους. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιστρατεύονται άλλα μέσα (π.χ. ζώα κ.τ.λ.).