Κεντρική αποθήκη Μάνδρα Αττικής

Οι κεντρικές μας αποθήκες βρίσκονται πλέον στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας στη Μάνδρα Αττικής με δυνατότητα αποθήκευσης περισσοτέρων από 30000 τόνους καυσόξυλων όλων των ειδών, ενώ ταυτόχρονα είναι και χώρος επεξεργασίας των καυσόξυλων.