Αποθήκη Ελευσίνας

Οι κεντρικές μας αποθήκες βρίσκονται στην Ελευσίνα. Εκτός της αποθήκευσης περισσοτέρων από 30000 τόνων καυσόξυλων όλων των ειδών, έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε 365 ημέρες το χρόνο ξερά και στεγνά καυσόξυλα, είναι ο κύριος χώρος της επεξεργασίας των καυσόξυλων (τεμαχισμός, σχίσιμο, διαλογή ανάλογα με το μέγεθος κ.τ.λ.) καθώς επίσης και της παραγωγής του δαδιού.